Aktuality

Aktuality

Kalendář akcí

Kalendář akcí

27.4.2022
Operace EUC Ústí n.L.

27.4. 2022
Domácí zápas FK Ústí n.L.

28.4. 2022
Operace traumatologie MNUL

29.4. 2022
Operace Praha Canadian centrum

2.5. 2022
Operace EUC Ústí n.L.

6.5. 2022
Operace Praha Canadian centrum

7.5. 2022
Domácí zápas FK Ústí n.L.

9.5. 2022
Reprezentační soustředění volejbal

12.5. 2022
Operace Praha Canadian centrum

13.5. 2022
Operace ortopedie MNUL

14.5. 2022
Domácí zápas FK Ústí n.L.

16.5. 2022
Operace EUC Ústí n.L.

17.5. 2022
Reprezentační soustředění volejbal

19.5. 2022 - 29.5. 2022
Dovolená


ACP - léčba krevní plazmou
ACP - léčba krevní plazmou
ACP - léčba krevní plazmou

Artroskopické symposium 2017

01. duben, 2022

Dne 17. října 2017 se v hotelu Clarion v Ústí nad Labem uskutečnilo pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka první artroskopické sympozium v Masarykově nemocnici. Garantem celé akce byl MUDr. Jakub Avenarius z Kliniky úrazové chirurgie UJEP MN.

Artroskopie je moderní diagnostická a léčebná metoda a její rozvoj je obrovský. Tato metoda dnes dokáže ve 4K rozlišení velmi přesně určit všechny detaily v podstatě v jakémkoliv kloubu lidského těla. Největší specialisté z České republiky se sešli na konferenci s názvem: Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii. Přednáškový sál byl velmi příjemně zaplněn a úroveň přednášejících byla excelentní. Úvodní slovo pronesl RSDr. Stanislav Rybák, který přivítal všechny účastníky. První přednášku pak přednesl přednosta kliniky Úrazové chirurgie UJEP MN MUDr. Karel Edelmann, PhD., který stručně nastínil historii artroskopování v Masarykově nemocnici Dále již následovaly přednášky týkající se jednotlivých kloubů, zejména ramenního, kolenního a kyčelního. Věcné a korektní debaty byly korigovány předsednictvem kongresu, ve kterém usedli MUDr. Roman Bartoš z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, a MUDr. Jakub Kautzner, PhD. z fakultní nemocnice Motol Praha. Mezi přednášejícími dále byli i takoví artroskopisté, jako MUDr. Petr Zeman, PhD. MBA, z plzeňské fakultní nemocnice (operatér slovenského prezidenta) či MUDr. Jan Vícha (operatér významných sportovních hvězd) z fakultní nemocnice Hradec Králové. Z Masarykovy nemocnice zde vystoupil se svým sdělením o složitých rekonstrukčních náhradách vazů v kolenním kloubu MUDr. Jakub Avenarius. Prim. MUDr. Pavel Neckář a MUDr. Jan Riegl z oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice se ve svých přednáškách zabývali novinkami v léčbě kolenního kloubu se zaměřením na sportovce.

Významnou součástí artroskopického kongresu byla sesterská sekce, která byla na velmi vysoké úrovni. Sekce pod vedením ing. Bc. Soni Brabcové, vrchní sestrou kliniky úrazové chirurgie UJEP MN, se zabývala perioperační péčí u artroskopických operací a rehabilitací po těchto zákrocích.

Masarykova nemocnice podporuje rozvoj artroskopických operací, a proto zde v roce 2016 vzniklo Artroskopické centrum. Místní artroskopisté patří rozhodně mezi špičky ve svém oboru. Rekonstrukční artroskopické výkony a artroskopicky asistované osteosyntézy jsou toho důkazem.

Všechna práva vyhrazena (c) 2019 - MUDr. Jakub Avenarius